Skrętka UTP.

Aktualnie najpopularniejszym środkiem transmisji stał się nie ekranowany dwuparowy kabel skręcany (UTP – Unshielded Twisted-Pair cable) – 10Base-T.

Opierając się na standardzie ANSI/EIA 586 (American National Standarts Institute/ Electronic Industries Asociation) i pracach grupy 2840, ISO/IEC zdefiniował nowy standard: ISO IS11801, przyjęty do stosowania w 1994 roku.

Kategorie nie ekranowanego kabla skręcanego dla aplikacji klasy C:

CAT 1 & 2      – głos i dane małej jakości (np.: modem)

CAT 3             – transmisja do   10 Mbps (max. dł. 100 m)

CAT 4             – transmisja do   16 Mbps (max. dł. 150 m)

CAT 5             – transmisja do 100 Mbps (max. dł. 160 m)

Aplikacje klasy C są to aplikacje dotyczące danych o dużej częstotliwości do 16MHz.

Zalety skrętki:

–      jest najtańszym medium transmisji (jeśli chodzi o cenę metra, bez uwzględniania dodatkowych urządzeń),
–      wysoka prędkość transmisji (do 1000Gb/s),
–      łatwe diagnozowanie uszkodzeń,
–      łatwa instalacja,
–      odporność na poważne awarie (przerwanie kabla unieruchamia najczęściej tylko jeden komputer),
–      jest akceptowana przez wiele rodzajów sieci,

Wady skrętki:

–      niższa długość odcinka kabla niż w innych mediach stosowanych w Ethernecie,
–      mała odporność na zakłócenia (skrętki nie ekranowanej),
–      niska odporność na uszkodzenia mechaniczne – konieczne jest instalowanie specjalnych listew naściennych itp.

Źródło transmisji Elektryczne
Współpracujące topologie 10Mb, 100Mb i 1Gb Ethernet, FDDI, ATM
Maksymalna długość kabla 100 m
Minimalna długość kabla Brak
Minimalna liczba stacji 2 na kabel
Maksymalna liczba stacji 1024 na segment
Maksymalna liczba segmentów Dla 10Mb: 5 powtórzonych segmentów, z których tylko 3 są wypełnioneDla 100Tx i 1Gb: 2 powtórzone segmenty
Maksymalna średnica sieci Dla 100Mb – 205 m.Dla 10Mb – ok. 2000 m.
Maksymalna całkowita długość segmentu 100 m

Tab. 1. Parametry kabla skręcanego.

 

Dla szybkości 100Mb/s istnieją dwa różne media:

100Base-TX   – skrętka kategorii 5, wykorzystane 2 pary (tak jak w 10Base-T).
100Base-T4   – skrętka kategorii 5, wykorzystane 4 pary.

Dla szybkości 1000Mb/s została przewidziana również skrętka kategorii 5 wykorzystująca wszystkie 4 pary. Oczywiście można użyć lepszego kabla.

W przypadku wykorzystania skrętki w środowiskach o dużych szumach elektromagnetycznych, stosuje się ekranowany kabel skręcany (STP). Zbudowany jest on z czterech skręcanych ze sobą par przewodów miedzianych, otoczonych ekranującą siatką lub folią i umieszczonych w izolacyjnej osłonie.

W zastosowaniach skrętki można napotkać dwa typy końcówek:

–         RJ-11        –          sześciopozycyjny łącznik modularny (łącze telefoniczne),

–         RJ-45        –          ośmiopozycyjny łącznik modularny (sieć Ethernet).

Rys.1 Wygląd wtyczki i gniazdka RJ-45, numery wyprowadzeń.

Wyróżniamy 3 rodzaje połączeń końcówek kabla UTP:

odwrotny  – końcówka 1 do 8, końcówka 7 do 2, itd. – zastosowany w kablu telefonicznym,

zgodny      – końcówka 1 do 1, końcówka 2 do 2, itd. – np.: połączenie Ethernet pomiędzy koncentratorem i kartą sieciową komputera,

krzyżowy  – (cross-over) odwraca tylko niektóre połączenia, często spotykane przy połączeniach pomiędzy koncentratorami lub przy łączeniu dwóch komputerów bez pośrednictwa koncentratora.

W większości koncentratorów jednak istnieje możliwość dokonania zamiany kolejności przewodów wewnątrz urządzenia i wykorzystania kabla zgodnego. Metoda ta nazywana jest wewnętrznym krzyżowaniem; gniazdka (lub przełączniki) realizujące takie połączenie oznaczane są symbolem X. Dzięki temu możemy połączyć (skrosować) ze sobą koncentratory przy pomocy kabla zgodnego

Rys. 2. Wtyczka i gniazdo RJ-45. Z dokumentacji firmy 3Com.

Przeznaczenie

Nr

Kolor

Nr

Przeznaczenie

Odbiór +

1

Biało/Pomarańczowy

1

Transmisja +
Odbiór -

2

Pomarańczowy

2

Transmisja -
Transmisja +

3

Biało/Zielony

3

Odbiór +
(nie używane)

4

Niebieski

4

(nie używane)
(nie używane)

5

Biało/Niebieski

5

(nie używane)
Transmisja -

6

Zielony

6

Odbiór -
(nie używane)

7

Biało/Brązowy

7

(nie używane)
(nie używane)

8

Brązowy

8

(nie używane)

Tab. 2 Połączenie zgodne UTP

Przeznaczenie

Nr

Kolor

Nr

Przeznaczenie

Transmisja +

3

Biało/Zielony

1

Odbiór +
Transmisja -

6

Zielony

2

Odbiór -
Odbiór +

1

Biało/Pomarańczowy

3

Transmisja +
(nie używane)

7

Biało/Brązowy

4

(nie używane)
(nie używane)

8

Brązowy

5

(nie używane)
Odbiór -

2

Pomarańczowy

6

Transmisja -
(nie używane)

4

Niebieski

7

(nie używane)
(nie używane)

5

Biało/Niebieski

8

(nie używane)

Tab. 3 Połączenie krzyżowe UTP

 

Pary numeruje się tak:

Sekwencja TIA/EIA T568A

numer pary

kolor pary

styki

1

niebieski

4 (nieb), 5 (bia-nieb)

2

pomarańczowy

3 (bia-pom), 6 (pom)

3

zielony

1 (bia-ziel), 2 (ziel)

4

brązowy

7 (bia-brąz), 8 (brąz)

Opcjonalna sekwencja TIA/EIA T568B

numer pary

kolor pary

styki

1

niebieski 4 (nieb), 5 (bia-nieb)

2

pomarańczowy 1 (bia-pom), 2 (pom)

3

zielony 3 (bia-ziel), 6 (ziel)

4

brązowy 7 (brąz), 8 (bia-brąz)

Para styków 4-5 jest nie używana, w celu zapewnienia zgodności ze standardem połączeń telefonicznych. W przypadku pomyłkowego wpięcia kabla telefonicznego w złącze sieciowe, styki z wysokim napieciem centrali telefonicznej (dochodzącym do 60V) nie będą miały połączenia elektrycznego z urządzeniem sieciowym.

Rys. 3. Połączenie zgodne i krzyżowe kabla UTP .

Wymagania dla instalacji kategorii 5.

Przedstawiam podstawowe wymagania, wg. normy TIA/EIA.

1. Minimalny promień zgięcia kabla wynosi czterokrotność średnicy kabla.
2. Kabel nie powinien być mocowany „na sztywno”. Powinien mieć pewien luz – nie należy dociskać maksymalnie „krawatek”.
3. Kabla nie należy nadmiernie naciągać podczas układania w korytkach.
4. Pary przy wtyczce nie powinny być rozkręcone na długości większej niż 1,3cm.
5. Kable sieciowe powinny przebiegać dalej niż 30,5cm od skrętki. Od transformatorów i silników należy zachować odległość 1,02m. Jeśli skrętka została umieszczona w metalowym korytku prowadzącym, to minimalna odległość od przewodów zasilających wynosi 6,4cm.
6. Jeśli zaistnieje konieczność skrzyżowania kabli zasilającego ze skrętką, powinny one być ułożone prostopadle do siebie.

 Według www.net.pagina.pl