Fazy projektu, cykle życia

Fazy projektu wydziela się na podstawie powstających produktów częściowych lub kolejnych kroków do ich powstawania. (szczegółowy plan, prototyp, produkt). Fazy realizowane są w logicznej kolejności. Nazywamy je na podstawie ich głównych efektów (wymagania, projekt, testy, prototyp, uruchomienie itp.) i na końcu tych faz stawiamy punkty kontrolne (kamienie milowe).

Fazy zależą od dziedziny i charakteru projektu (inne dla IT, inne dla budowy biurowca). Czasem można fazy traktować jako oddzielne podprojekty i te dalej dzielić na fazy.

Z fazami projektu wiąże się cykl życia projektu, niezależnie od nazywania faz zawsze są to faza początkowa, faza realizacji i zakończenia. Zaangażowanie zasobów i koszt rośnie wolno w fazie początkowej aby osiągnąć apogeum w fazie realizacji i spaść gwałtownie w fazie końca. Cykl życia projektu jest zwykle tylko częścią życia produktu.

Niepewność sukcesu i ryzyko porażki są największe na początku projektu, tam też jest największy wpływ na postać produktu przez interesariuszy. Koszt ewentualnych zmian produktu zwiększa się wraz z czasem trwania projektu i postępu prac, dlatego tak ważne jest właściwe zdefiniowanie produktu.

Wszelkie dokumenty w PMBOK-u są opisane jako fakultatywne, lecz bez podstawowych dokumentów nie można się obejść w prowadzeniu projektu. W zależności od faz produkowane są inne dokumenty.