Zarządzanie integralnością projektu

Jest to ten obszar wiedzy który koordynuje  i scala procesy z pozostałych obszarów wiedzy. Zapewnienie zintegrowanych głównych dokumentów projektowych, bieżące decyzje o miejscu koncentracji wysiłków oraz wyważa konkurujące cele i alternatywy.

Procesy, jakie PMI zalicza do grupy Zarządzanie integralnością projektu, to:

  • Opracowanie dokumentu otwarcia ,karta projektu.
  • Opracowanie wstępnego zakresu projektu.
  • Opracowanie planu zarządzania projektem.
  • Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu.
  • Monitorowanie i nadzór nad projektem.
  • Zintegrowana kontrola zmian.
  • Zamknięcie projektu.