Zarządzanie projektami

pmbok

PMBoK (ang. Project Management Body of Knowledge) jest zbiorem standardów i najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami zebranych i opublikowanych przez członków PMI (Project Management Institute). Standard PMBoK jest jak podkreślają sami autorzy zbiórem najlepszych, powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie w zarządzaniu projektami. W USA PMBoK jest zatwierdzony przez American National Standards Institute jako narodowy standard zarządzania projektami. Zasadniczą częścią PMBoK są 44 procesy pogrupowane w 5 grup procesów i 9 obszarów wiedzy.